Ultimele Știri :
latest

728x90

468x60

Noua lege a indemnizatiei pentru cresterea copilului intrata in vigoare din 1 iulie 2016Acte necesare pentru indemnizate de cresterea copilului:

- copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;

- actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;

- actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;

- dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

- dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;

"Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară", scrie în noul act normativ.

Persoanele care, în ultimii doi ani (faţă de un an, cât se prevede acum) de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. În plus, spre deosebire de regulile actuale, vor putea să ceară intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură.

Noua lege se va aplica începând din data de 1 iulie (după creşterea salariului minim de la 1.050 la 1.250 de lei), ceea ce înseamnă că indemnizaţia va avea un cuantum minim de 1.062,5 lei. În ceea ce privește indemnizația maximă, aceasta ar putea să fie, în anumite cazuri, chiar mai mare de 3.400 de lei.

Se majorează şi stimulentul de inserție

Concret, părinţii aflaţi în concediul de creştere care vor opta pentru o revenire mai rapidă în câmpul muncii vor primi în fiecare lună un stimulent de inserţie în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului, adică o sumă de 531,25 lei.

sursa: www.avocatnet.ro
« PREV
NEXT »

Niciun comentariu